News

Location

Bendum is located at the eastern part of the Upper Pulangi watershed in the northern part of the Pantaron Mountain Range. It is a village of about 300 people, 80% of whom are indigenous. In the mid-1980s, Bendum was officially…
Read more

Students’ Experiences (2005)

Elda T. Almahan, Daweg E: Ang aking pag-aaral sa Bulonay ay hindi maganda dahil palagi lang ako humihinto sa pag-aaral dahil wala akong dalang pagkain.  Noong humihingi ako ng pagkain sa aking ina ay sinasabihan niya lang ako na “Wala…
Read more

Students’ Dreams (2005)

Sa panganduy ku ha makapunga a ku pagtungha daw makatuun a magbasa daw magsulat para maadagi sa matimu ku ha kursu. (My dream is to finish my schooling, and to learn to read and write, so that I can go…
Read more

Subscribe to the APC newsletter