Author Archive: admin

Students’ Experiences (2005)

Elda T. Almahan, Daweg E: Ang aking pag-aaral sa Bulonay ay hindi maganda dahil palagi lang ako humihinto sa pag-aaral dahil wala akong dalang pagkain.  Noong humihingi ako ng pagkain sa aking ina ay sinasabihan niya lang ako na “Wala…
Read more

Students’ Dreams (2005)

Sa panganduy ku ha makapunga a ku pagtungha daw makatuun a magbasa daw magsulat para maadagi sa matimu ku ha kursu. (My dream is to finish my schooling, and to learn to read and write, so that I can go…
Read more

Poems by Students (2005)

Ang Nanay Kong Iniibig Marlyn Lumisod, Daweg D Ang nanay kong iniibig ay masipag at mabait, Masaya siyang umaawit kung siya ay naglilinis. Araw-gabi nagdarasal sa Diyos na aming mahal, “Anak ko po’ng nag-aaral, matuto ng kabaitan.” Oo, ina kong…
Read more

Change Within a Strengthened Culture (2004)

A Conversation with Datu Nestor and Nay Bebe Menaling, 2004 Datu Nestor is the tribal chieftain of the Bendum Tribal Council. His wife, Nay Bebe, is active in the women’s livelihood committee. Translated by Eric Bruno.     What changes…
Read more

Subscribe to the APC newsletter