Ang panagtagbo sa kasamtangang ug ang umaabot nga henerasyon

Kent Harold R. Rudis SJVS

Si Papa Francisco sa iyang Encyclical Letter nga Laudato Si’ naghatag og duot sa ka-importansya sa relasyon sa kinaiyahan ug trabaho diha sa pag-ila sa kaugalingon (see Laudato Si’ §147). Kini mao ang kinauyokan sa gipahigayon nga panagtapok sa mga miyembro sa Youth Work Experience (YWE) uban ang ilang mga pamilya niadtong Marso 6, 2021 sa Balay Laudato Si’. Adunay nagkadaiyang mga aktibidadis nga gihimo nga nagtabang sa mga partisipante nga masabtan sa mas lawom ang kabililhon sa trabaho alang sa kaugalingon, sa pamilya, ug sa katilingban.

Dili mabulag sa kultura sa mga lumad sa Sitio Bendum ang kalasangan, kayutaan, ug katubigan. Alang kanila ang hisgutanan sa pag-atiman sa kinaiyahan, usa ka hisgutanan sa pag-atiman sa ilang kinabuhi. Ang yuta ug tubig gikonsidera nga kabahin sa ilang identidad. Mao kini ang nasabtan sa mga partisipante sa YWE nga naghatag kanila
og kaigag sa pagpadayon sa ilang mga gimbuhaton adlaw-adlaw sama sa pagpananom og mga kahoy, pagpanguma, pagpanugway og mga kahayopan ug uban pa.

Diha sa ilang nagkadaiyang mga trabaho, mas nailhan nila ang ilang kaugalingon ug nasinati sa mas lawom nga paagi ang kabililhon sa ilangpresensisya alang sa uban. Alang sa mga partisipante sa YWE, pinakainspirasyon nila ang ilang mga pamilya nga maoy tinubdan sa ilang kadasig sa makanunayong pagpaningkamot. Ang pamilya alang kanila maoy hulagway sa trabaho. Ang pamilya usab maoy sinugdanan nga ang trabaho mas nahimong bililhon.

Sa gipahigayon nga panagtapok sa mgapamilya, napamalandongan usab sa mga asawa ug bana sa mga partisipante sa YWE ang kamahinungdanon sa ilang papel isip paghatag og suporta kanila. Kini nagakahulogan nga sila usab adunay responsibilidad aron ang trabaho sa ilang mga kapikas mamahimong makahulogan.

Ang ilang mga kabataan usab nianang higayona nagpahigayon og Art Activity. Nahiapil ang mga kahayopan sama sa
kabaw, ang ilang kaumahan, kabundukan, ug mga tanom isip kabahin sa ilang pamilya. Pagkanindot isipon nga ang mga kabataan usab adunay paghatag bili sa trabaho sa ilang mga ginikanan, ug nga ang kinaiyahan adunay dako nga kalambigitan kanila tungod kay bisan sa ilang pagkabata hamtong ang ilang pagsabot nga kung mawala ang kinaiyahan, nagakahulogan kini og pag-antos ug kalisod sa ilang pamilya.

Ang maong panagtigom nagdala sa tanan nga mitambong sa pagpamalandong sa kamahinungdanon sa trabaho diha sa katilingban, sa kultura, ug sa kinatibuk-ang kinaiyahan. Tungod niini mas nakit-an sa matag usa ang koneksyon sa ilang trabaho ngadto sa ubang aspeto sa kinabuhi. Pinaagi niini mahibal-an nila ug ilang pangandoyon ang kinatibuk-ang kalambuan nga mao ang duso sa gipahigayon nga programa.

Ang resulta sa ilang pagpamalandong nga sila kabahin sa kinatibuk-ang kalambuan sa katilingban naghatag kanila og kalipay ug dugang kakugi sa paghigugma pag-ayo sa ilang trabaho. Ang ilang pagpaningkamot sa trabaho, usa ka pagpaningkamot sa pag-andam sa kaugmaon sa ilang mga anak ug sa umaabot nga henerasyon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe to the APC newsletter